Viết PTHH khi cho Cu tác dụng với Oxi ở nhiệt độ cao?

bởi can chu 25/05/2019

1. Trộn 10.8g bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm và nung nóng để phân tử xảy ra hoàn toàn. Thu đc 25.6g Al2S3. Hỏi hiệu suất phản ứngblaf bao nhiêu ?

2. Đốt cháy hoàn toàn 1.92g lưu huỳnh trong khí oxi . Tính thể tích so2 (đktc) thu đc sau phản ứng , biết hiêu suất phản ứng là 90%

3. Đốt cháy 51.2g Cu trong oxi , sau phản ứng thu đc 48g CuO.

a) viết PTHH

b) tính hiệu suất

4. Người ta đốt 11.2 lít khí So2 ở nhiệt độ 450 độ C có súc tác V2O5 sau phản ứng thu đc So3

a) viết PTHH

b) tính khối lượng So3 biết hiệu suất là 80 %

Mấy bạn dúp dùm mình nhé mình đang cần gấp lắm

Nếu dúp đc mình c.ơn nhìu lắm lun

Câu trả lời (1)

 • Bài 3 :

  a) \(Theo-\text{đ}\text{è}-b\text{ài}-ta-c\text{ó}:\left\{{}\begin{matrix}nCu=\dfrac{51,2}{64}=0,8\left(mol\right)\\nCuO=\dfrac{48}{80}=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  2Cu + O2 -t0\(\rightarrow\) 2CuO

  Theo PTHH ta có : nCu = \(\dfrac{0,8}{2}mol>nCuO=\dfrac{0,6}{2}mol\) => nCu dư

  b) Ta có : H = \(\dfrac{n\left(ch\text{ất}-thi\text{ếu}\right)}{n\left(ch\text{ất}-d\text{ư}\right)}.100\%=\dfrac{0,6}{0,8}.100\%=75\%\)

  Vậy.......

  bởi Nguyễn Bích Hồng 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Nhật Minh

  1, Hòa tan 1 lượng quặng boxit chứa 10% tạp chất bằng dung dịch NaOH 5M , thu đc 18,45 gam muối
  a, Tính thể tích dd NaOH cần dùng
  b, Tính khối lượng quặng đã lấy
  2, Cho 204 dung dịch HCl tác dụng hết với 1 lượng sắt , thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc)
  a , Tính khối lượng sắt phản ứng
  b, Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng , biết d HCl = 1.02g/ml
  3, Cho 400 ml dung dịch HCl 0.5M tác dụng với 50g dd NaOH 40% sau pahnr ứng thu đc 600 ml dd A
  a, Tính nồng độ mol của dd A
  b, để trung hòa hết chất dư trong dd A cần dùng bao nhiêu ml dd NaOH KOH 1M hoặc HCl 1M

 • Cam Ngan

  nung nóng 15.6g nhôm hidroxit thu được bao nhiêu gam nhôm oxit và bao nhiêu lít hơi nước ở điều kiện phòng<t=20 độ c, p=1atm>

 • bich thu

  Đốt cháy nhôm trong bình khí oxi thu được 4,08g nhôm oxit

  a) viết PTHH

  b) tính VO2 ( đktc )

  c) tính Vkk

  d) tính mAl

  e) để có được oxi cho phản ứng trên, người ta dùng KClO3 ( Kali clorat ) đem phân huỷ ở nhiệt độ cao. Tính khối lượng KClO3 cần dùng

 • Quynh Nhu

  a)Hoà tan hết 3,44 gam natri vào m nước thu được dung dịch bazơ tính nồng độ 10%

  a) tính m

  b)lượng khí hiđrô

 • Hoa Hong

  Hoà tan 21,2g muối Na2CO3 vào 300ml dung dịch HCl (D=1,15 g/ml)

  a)viết PT

  b) Tính thể tích khí sinh ra

  c) Tính nồng độ phần trăm của HCl đã dùng

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  hòa tan 26g zn trong dung dịch HCL 1M vs lượng vừa đủ thu dc dung dịch A và khí B

  a. lập phương trình hóa học

  b. tính thể tích khí B

  c. tính thể tích dung dịch HCL vừa đủ để hòa tan lương Zn trên

 • My Hien

  cho 2,8 g Fe vào dung dịch HCl2 (vừa đủ) theo sơ đồ phản ứng sau:

  Fe+HCl tạo thành FeCl2+H2\(\)

  a,tính khối lượng HCl có trong dung dịch

  b,tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

  c,,tính khối lượng FeCl2 theo 2 cách

 • Trần Bảo Việt

  Đốt cháy hoàn toàn cacbon trong bình chứa 6,72 lít oxi ( đktc)

  a) Tính khối lượng sản phẩm thu được ?

  b) Tính khối lượng Kali clorat ( KCLO3) cần dùng để điều chế được lượng khí oxi đúng bằng lượng khí oxi dùng cho phản ứng trên ?

 • Lê Tấn Vũ

  . Các bạn giúp mình làm 3 bài này nha :

  Bài 1 :

  Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g Sắt trong bình chứa khí O2.

  a) Tính thể tích khí O2 (ở đktc ) đã tham gia phản ứng trên.

  b) Tính khối mêtan cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí oxi ở trên

  Bài 2 :

  Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al trong không khí .

  a) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành

  b) Tính thể tích không khí cần dùng ( biết rằng oxi chiếm 20% không khí ) ( các thể tích đo ở đktc )

  Bài 3 :

  Đốt cháy hoàn toàn m gam Mg cần dùng vừa đủ 11,2 lít không khí . Tìm giá trị m ( biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí ) ( các thể tích đo ở đktc )

  Cảm ơn các bạn rất nhiều <3 Thanks you <3

 • thu phương

  a) Cho 8 g Mg vàoH2SO4 loãng dư thu được bao nhiêu lít khí H (đktc) và bao nhiêu g muối sunfat tạo thành

  b) nếu thay thế Mg là Al thì muốn có thể tích H2 (ĐKTC) gấp đôi sẽ cần bao nhiêu g Al biết Al tác dụng với H2SO4 tạo thành Al2(SO4)3 vá khí H2