AMBIENT

Viết PTHH khi cho CO2, CuO, Fe2O3, Mg tác dụng với H2SO4?

bởi Tay Thu 26/04/2019

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có ) khi lần lượt cho các chất : CO2 ,CuO ,Fe2O3 ,Mg,Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CO2 + H2SO4 → không xảy ra

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Mg + H2SO4 →MgSO4 + H2

  Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4

  bởi Quỳnh Quỳnh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA