AMBIENT

Viết PTHH khi cho A2CO3 tác dụng với HCl?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 23/04/2019

Hòa tan 3,06g hỗn hợp x gồm 2 muối A2CO3, BACO3 bằng dung dịch HCL dùng đủ. Sau hỗn hợp thứ được hỗn hợp dung dịch muối và 0,672(CO2) ở đktc

a) PT suy ra muối+CO2+H2O

b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu bao nhiêu gram muối khan?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có PTHH :

  \(A2CO3+2HCl->2ACl+H2O+CO2\uparrow\)

  \(BCO3+2HCl->BCl2+H2O+CO2\uparrow\)

  Theo đê bài và 2 PTHH ta có : nHCl = 2nCO2 =2 \(\dfrac{0,672}{22,4}=0,06\left(Mol\right)\) ; nH2O = nCO2 = 0,03 mol

  ta có PTHHTQ :

  \(X+HCl->mu\text{ối}+H2O+CO2\)

  Áp dụng ĐLBTKL ta có :

  mX + mHCl = m(muối) + mH2O + mCO2

  => m(muối) = 3,06 + 0,06.36,5 - 0,03.(18+44) = 3,39(g)

  Vậy...

  bởi Gia Hân Lê 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA