ADMICRO
UREKA

Viết phương trình điều chế Cu, Al2(SO4)3, AlCl3, FeCl2

Bài 2: a) Từ các chất: Al, O2, H2O, CuSO4 (r), Fe, dd HCl. Hãy viết các PTHH điều chế: Cu, Al2(SO4)3, AlCl3, FeCl2(Tất cả các chất nguyên liệu phải đc sử dụng
b) Từ các chất: Na2O, CuO, Fe2O3, H2O, H2SO4. Hãy viết PTHH điều chế: NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • A) hòa tan CuSO4 vào nước
  Sắt tác dụng với oxi              3Fe+2O2Fe3O4
        Fe+8HCl+Fe3O4 4FeCl2+4H2O
            Al+CuSO4 Al2(SO4)3 +Cu
          2Al+6HCl 2AlCl3+3H2
  B)     Na2O+H2O2NaOH
         CuO+H2SO4 CuSO4+H2O
             CuSO4+2NaOH Cu(OH)2+Na2SO4
           Fe2O3+3H2SO4  Fe2(SO4)3 +3H2O
              Fe2(SO4)3+6NaOH2Fe(OH)3+3Na2SO4
    bởi Võ Trọng Vĩnh 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • HOÁ HỌC LỚP 8

  Bài 4: Cho nhôm Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 nồng độ 19,6%
  a) Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
  b) Tính thể tích H2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn
  c) tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Bài 5: Cho 11,2 g Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1,5M. Thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

  11/09/2022 |   0 Trả lời

 • Cân bằng phương trình hóa học, nếu ổn chỉ mình phương pháp làm với='((

  1) FexOy + O2 -> Fe2O3

  2) Al(NO3)3 -> Al2O3 + NO2 + O2

  29/09/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF