AMBIENT

Viết CTHH muối sunfat của Kali?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 23/04/2019

Lập CTHH muối sunfat của

a)K

b)Mg

c)kim loại M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi CT dạng tổng quát có hóa trị của K (I) và nhóm SO4 (II) là \(K^I_x\left(SO_4\right)^{II}_y\)(x,y : nguyên, dương)

  Theo quy tắc hóa trị, ta có:

  \(x.I=y.II\\ =>\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{I}=\dfrac{2}{1}\\ =>x=2;y=1\)

  Vậy: CTHH là K2SO4

  b) Gọi CT dạng chung kèm hóa trị của Mg (II) và nhóm SO4 (II) là \(Mg^{II}_x\left(SO_4\right)^{II}_y\)(x,y : nguyên, dương)

  Theo Quy tắc hóa trị, ta có:

  \(x.II=y.II\\ =>\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{2}{2}=\dfrac{1}{1}\\ =>x=1;y=1\)

  Vậy: CTHH là MgSO4

  bởi Phương Ngọc 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>