AMBIENT

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với H3PO4?

bởi Nguyen Ngoc 17/05/2019

Cho các axit sau đây H3PO4; H2SO4; H2SO3; HNO3

a) Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các axit trên và gọi tên oxit

b) Lâp công thức của tất cả các muối tạo bởi gốc axit của các axit trên vơi kim loại Na và gọi tên muối

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.

  H3PO4: tương ứng là P2O5: điphotpho pentaoxit

  H2SO4: tương ứng là SO3: lưu huỳnh trioxit

  H2SO3: tương ứng là SO2: lưu huỳnh đioxit

  HNO3: tương ứng là N2O5: đinitơ pentaoxit

  b.

  Na3PO4: natri photphat

  Na2SO4: natri sunfat

  Na2SO3: natri sunfit

  NaNO3: natri nitrat

  bởi Kiiu'ss Phương 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>