Tính VH2 phản ứng

bởi thi trang 18/07/2019

Cho H2 phản ứng với Fe2O3 thu được 16,8g Fe . Tính VH2 phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Số mol :

  \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{16,8}{56}=0,3mol\)

  3\(H_2\) + \(Fe_2O_3\) --> 2\(Fe\) +3 \(H_2O\)

  \(\Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{0,3.3}{2}=0,45mol\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,45.22,4=10,08\)

  bởi Hoàng Nhi 18/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan