Tính V và m của H2O ở đktc

bởi Lê Văn Duyệt 09/01/2019

đốt 30m3khí H2 trong bình chứa 20m3 khí O2 tạo ra hơi nước

a) sau phản ứng có thừa khí nào k?thừa bao nhiêu m3

b) tính V và m của H2O ở đktc

ai giúp mk vs ạ,cần gấp khocroi

Câu trả lời (1)

 • 2H2+O2->2H2O

  30m3=30000l;20m3=20000l

  \(n_{H_2}=\frac{30000}{22,4}=1339,285714\left(mol\right)\)

  \(n_{O_2}=\frac{20000}{22,4}=892,8571429\left(mol\right)\)

  Ta có: \(\frac{1339,285714}{2}< \frac{892,8571429}{1}\)

  => Oxi dư

  \(n_{O_2}\)dư: 892,8571429-1339,285714.\(\frac{1}{2}\)=223,2142859(mol)

  V O2 dư: 223,2142859.22,4\(\simeq\)5000l\(\simeq\)5m3

  b) \(V_{H_2O}=1339,285714.22,4\simeq30000l=30m^3\)

  \(m_{H_2O}=1339,285714.18=24107,14285g=24,10714285kg\)

  bởi phan hoàng như hoa 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan