Tính V NaOH 1M cần để trung hòa 100ml hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,1M?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 25/04/2019

Cho dd hỗn hợp A gồm HCl 0.1M và H2SO4 0.1M.Cần bao nhiêu ml dd NaOH 1M để trung hòa 100ml dd A

Câu trả lời (1)

 • HCl + NaOH ---> NaCl + H2O;

  0,01--------0,01

  H2SO4 + 2 NaOH ---> Na2SO4 + 2 H2O.

  0,01---------0,02

  Ta có: nHCl=0,1*0,1=0,01 (mol)

  nH2SO4=0,1*0,1=0,01 (mol)

  => nNaOH cần=0,01+0,01*2=0,03 (mol)

  => Vdd NaOH=0,03/1=0,03 (l)

  bởi Nguyễn Thị Thanh Hương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan