Tính V HCl đã phản ứng biết hòa tan m gam (Fe, Al) trong HCl 1M thu được 2,46(l) H2?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 16/04/2019

hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe, Al trong V ml dd HCl 1M , thu được dd A và 2,46l khí B ( ở 27,3°c và 1atm). tính V biết lượng dd hcl đã lấy dư 25% so với lượng phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • Sô mol H2 = \(\dfrac{1.2,46}{\dfrac{22,4}{273}.\left[273+27,3\right]}\)= 0,01 mol.

  => Số mol HCl pứ = 0,01.2 = 0,02 mol

  => Số mol HCl đã sử dụng = 0,02. 125% = 0,025 mol

  => V = 0,025 lít = 25 ml

  bởi Dương Ngọc Hà 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan