ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính V H2 sinh ra khi cho 22,4g bột nhôm tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch H2SO4?

Cho 22,4g bột nhôm tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch H2SO4

a, Viết PTHH

b, Tính V H2 sinh ra ( DKTC)

c, Tính m muối thu được

d, Tính khối lượng axit đã dùng

e, Tính nồng độ % dd axit đã dùng

f, Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

g, Tính nồng độ % muối thu đựoc sau phản ứng

Em Cảmm Onn <3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Al}=\dfrac{22,4}{27}=\dfrac{112}{135}\left(mol\right)\)

  Pt: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  \(\dfrac{112}{135}\) ----> \(\dfrac{56}{45}\) ---------> \(\dfrac{56}{135}\) -------> \(\dfrac{56}{45}\)

  \(V_{H_2}=\dfrac{56}{45}.22,4=27,87\left(l\right)\)

  \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{56}{135}.342=141,87\left(g\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{56}{45}.98\approx122\left(g\right)\)

  \(C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{122.100}{300}=40,67\%\)

  \(\Sigma_{m_{dd\left(spu\right)}}=22,4+300-\dfrac{56}{45}.2\approx320\left(g\right)\)

  \(C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{141,87.100}{320}=46,21\%\)

    bởi Nguyễn Duy 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1