AMBIENT

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11g CO2?

bởi bala bala 20/05/2019

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11g khí cacbon dioxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Khối lượng 1 mol khí CO2 là: \(M_{CO_2}=12+2.16=44\left(g\right)\)

    Số mol khí CO2 trong 11g khí CO2 là: \(n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{11}{44}=0,25\left(mol\right)\)

    Thể tích của 11g khí CO2 ở đktc là: \(V_{CO_2}=n_{CO_2}.22,4=0,25.22,4=5,6\left(l\right)\)

    bởi Truong Huong 20/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>