ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích không khí cần dùng

Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít hỗn hợp khí CH4, H2. Hỗn hợp khí cacbonic và hơi nước tạo thành sau phản ứng có khối lượng 11.6 gam

a)Viết phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính thành phần % theo khối lượng và theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính thể tích không khí cần dùng? Biết rằng trong ko khí, khí oxi chiếm 20%về thể tích(Các thể tích khí đo ở đkc)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • a)

  CH4 + 2O2 \(\rightarrow\) CO2 + 2H2O (1)

  2H2 + O2 \(\rightarrow\) 2H2O (2)

  b) Đặt nCH4 = a (mol) , nH2 = b (mol)

  => mCH4 = 16a(g) , mH2 = 2b(g)

  mà n(CH4 + H2) = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3(mol)

  => a + b = 0,3(mol) => a = 0,3 - b

  Từ PT(1) => nO2 = 2nCH4 = 2a(mol)

  Từ PT(2) => nO2 = 1/2 . nH2 = 1/2 . b (mol)

  =>tổng nO2 = 2a + 1/2.b (mol)

  => mO2 = n .M = 32. (2a+ 1/2.b )= 64a + 16b(g)

  Theo ĐLBTKL:

  mCH4 + mH2 + mO2 = mCO2 + mH2O(PT1,2)

  => 16a + 2b+ 64a +16b = 11,6

  => 80a + 18b = 11,6

  => 80. (0,3 - b ) + 18b = 11,6

  => b = 0,2(mol) => a = 0,3 - 0,2 = 0,1(mol)

  =>mCH4 = 16a = 16. 0,1 = 1,6(g) , mH2 = 2b = 2 . 0,2 = 0,4(g)

  => VCH4 = n .22,4 = 0,1 . 22,4 =2,24(l)

  VH2 = n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48(l)

  *Dựa vào công thức tính %m , %V......(tự làm nhé)

  c) nO2 = 2a + 1/2 .b = 2 . 0,1 + 1/2 . 0,2 = 0,3(mol)

  => VO2 = 0,3 . 22,4 =6,72(l)

  mà VO2 = 20% Vkk => Vkk = 6,72 : 20% =33,6(l)

    bởi võ văn tý 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1