ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

Hòa tan 5,4g nhôm vừa đủ trong V ml dung dịch HCl 1M

a)Viết PTHH

b)Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

c)Tính giá trị của V?

d)Khí thoát ra dùng để khử vừa đủ 24g oxit của kim loại M có hóa trị II .Xác định lọa công thức của oxit

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  a, PTHH: 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  b. Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{3.0,2}{2}=0,3\left(mol\right)\\ n_{HCl}=\dfrac{6.0,2}{2}=0,6\left(mol\right)\)

  => \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

  c, \(V_{ddHCl}=\dfrac{n_{HCl}}{C_{MddHCl}}=\dfrac{0,6}{1}=0,6\left(l\right)=600\left(ml\right)\)

  d, PTHH: MO + H2 -to-> M + H2O (2)

  Ta có: \(n_{H_2\left(2\right)}=n_{H_2\left(1\right)}=0,3\left(mol\right)\\ n_{MO\left(2\right)}=n_{H_2\left(2\right)}=0,3\left(mol\right)\\ =>M_{MO}=\dfrac{24}{0,3}=80\left(\dfrac{g}{mol}\right)->\left(1\right)\\ Mà:M_{MO}=M_M+M_O=M_M+16->\left(2\right)\\ Từ\left(1\right),\left(2\right)=>M_M+16=80\\ =>M_M=80-16=64\left(nhận:Cu\right)\\ \)

  => CTHH của oxit kim loại M đó là CuO.

    bởi Thảo Nguyên Thao 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1