Tính thể tích khí H2 ở đktc

bởi Lê Chí Thiện 09/01/2019

Cho 19,4 g Zn vào dung dịch chứa 18,25 g HCl thu được ZnCl2 và khí Hidro

a) Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?

b) tính khối lượng ZnCl2

c)Tính thee tích khí H2 ở đktc

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCL----> ZnCl2 + H2

  0,25 <---0,5

  nzn=\(\dfrac{19,4}{65}\)=0,3 mol

  nHCl=\(\dfrac{18,25}{36,5}\)=0,5 mol

  Xét tỉ lệ mol : \(\dfrac{0,3}{1}>\dfrac{0,5}{2}\)

  (zn) ( HCl) => Zn dư , Hcl hết
  nZn sau pứ= 0,3-0,25=0,05 => mZn dư=0,05.65=3,25g
  b) mZnHCl2= 137.0,25=34,25g
  c)Vh2=22,4 . 0,25 =5 ,6 l

  bởi Quốcc Bảoo 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan