Tính thể tích hỗn hợp khí CO2 và SO2

bởi Anh Trần 01/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 10kg hỗn hợp gồm Cacbon và Lưu huỳnh. Trong đó Cacbonchieems 36% về khối lượng.

a, Tính thể tích không khí cần dùng biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

b, Tính thể tích hỗn hợp khí CO2 và SO2 sinh ra biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Gấp nhé !!

Câu trả lời (1)

 • a/ \(C\left(300\right)+O_2\left(300\right)\rightarrow CO_2\left(300\right)\)

  \(S\left(200\right)+O_2\left(200\right)\rightarrow SO_2\left(200\right)\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}m_C=10000.36\%=3600\left(g\right)\\m_S=10000-3600=6400\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_C=\dfrac{3600}{12}=300\left(mol\right)\\n_S=\dfrac{6400}{32}=200\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow n_{O_2}=300+200=500\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{O_2}=500.22,4=11200\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow V_{kk}=\dfrac{11200}{20\%}=56000\left(l\right)\)

  b/ \(n_{hh}=300+200=500\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{hh}=500.22,4=11200\left(l\right)\)

  bởi nguyễn thùy linh 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan