YOMEDIA

Tính thể tích Hidro sinh ra ở đktc

bởi Trần Phương Khanh 31/03/2019

Cho 5.4g nhôm tác dụng với 0,5mol dung dịch axit sunfuric H2SO4 .
Viết phương trình phản ứng xảy ra .
Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng bằng bao nhiêu gam ?
Tính thể tích Hidro sinh ra ở đktc .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

  a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

  b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1g kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt

 • Trong bình kín dung tích 11,2 lít, chứa khí hidro và khí oxi (đktc) có cùng thể tích. Người ta đốt cháy hh trên rồi làm lạnh bình để hơi nước ngưng tụ thành m gam nước. Tính giá trị m

 • Những chất khác nhau có thể có 1 số tính chất giống nhau đc k ?

 • số mol H = mấy lần số mol H2O

  Ai giỏi hóa chỉ mik vs

 • đốt cháy hoàn toàn 20,16 lít hỗn hợp khí gồ CO và CO2 ở đktc trong đó CO chiếm 40 % thể tích của hỗn hợp trong khí oxi vừa đủ tạo ra CO2 . Sau phản ứng, thể tích khí CO2 thu được ở đktc là?

 • Đốt cháy 6,2 (g) P trong 1 bình kín chứa đầy K2 có thể tích bằng 18,48 (l) (đktc). Biết O2 chiếm 1/5 thể tích K2. Tính khối lượng P2O5 tạo thành.

 • Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam 1 hỗn hợp chất A gòm C, H, O. Thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O . Tỉ khối hơi của A so với H2 là 25. Xác định công thức hóa học.

 • cho 80 kg đất đèn (thành phần chính là canxi clrua CaC2) vào 36kg nước thì thu được 7.4kg canxi hiđrôxi Ca(OH)2 và 26kg axetilen C2H2 a, Viết phản ưng và công thưc khối lương b,Tinh khối lương canxi cacbua đã phản ưng và ti lệ phần khối lựơng canxi trong đất liền

 • hiệu suất p.ứng có được phép lớn hơn 100% ko ạ

 • Tim hieu ve thanh phan cua Gas cong dung

 • bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 lọ đựng khí : oxi, hidro và cacbondioxit

 • Đốt cháy hoàn toàn 11,2 l CH4 (đktc) bởi oxi , sau đó sục toàn bộ sản phẩm thu được vào dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư thu được m (g) chất rắn CaCO3 . Tính m biết \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2->CaCO_3+H_2O\)

 • Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm N2,Cl2,hơi nước

 • Câu 1: cho 10.8g nhôm tác dụng với 200g dung dịch H2SO4 10%. Tính khối lg muối tạo thành và thể tích H2(DKTC)

  Câu 2: trong 1200ml của 1 dung dịch có chứa 23g nạp

  a) tính nồng dộ mol của dung dịch

  b) phải thêm bao nhiêu ml H2O vào dung dịch trên để thu dc dung dịch nạp

  Cảm ơn vì đã giúp.

 • Câu 1:

  Dùng khí Hidro (H2) để khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp Fe3O4 và CuO . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 40g hỗn hợp 2 kim loại.

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu ?

  Câu 2 :

  Dùng khí CO để khử hoàn toàn 32g hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 24g hỗn hợp 2 kim loại .

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu?

  Câu 3 :

  Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

  b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCL dã dùng ?

  Câu 4 :

  Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M(có thể tích 52ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 5 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 6:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 7 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 8 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 9:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!

 • câu 1: em hãy giải thích các hiện tượng sau:
  a)Khí nitơ và khí cacbonic đều không duy trì sự cháy.Khí nào được đùng để dập tắt đám cháy?tại sao?
  b)Tại sao khi mở nắp chai nước ngọt ta thấy có hiện tượng sủi bỏi khí?
  câu 2:em hãy nêu hiện tượng và giải thích trong mỗi trường hợp sau:
  a) Khi quạt gió vào bếp củi vừa mới tắt
  b)khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy
  help help me pls !!!

 • Có hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4, chia hỗn hợp thành 2 phần

  _Phần 1: Ngâm trong dung dịch HCl dư, pứ xog thu đc 3,36 lít khí H2( đktc)

  _Phần 2: Nung nóng và cho dòng khí H2 dư đi qua thì thu đc 25,2g Fe a. Viết PTHH xảy ra b. Tính thành phần % theo khốii lượng của mỗi chất trog hỗn hợp ban đầu

  Giúp mình với, mình cần gấp :( cảm ơn nhiều ><

 • hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí H2 với hỗn hợp Chì (II)Oxit và Sắt (III)Oxit ở nhiệt độ thích hợp

 • cho các chất Na2O, H2O, H2SO4, H2, CuO, SO2, KMnO4, HgO, C ,O2, C2H6O, Zn, K, Al(OH)3, H2S, FeS, Na.

  a, viết phương trình phản ứng các chất trên với O2,H2 (nếu xảy ra).

  b,Điều chế O2,H2 từ những chất trên.

  cần gấp !!!!!!!!

 • 2.cho 15,68 l hỗn hợp gồm hai khí CO và CO2 ở (đktc) có khối lượng là 27,6(g).Tính thành phần % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp

  3.một muối ngậm nước cso.CT là CaSO4 , H2O . bt 19,1 (g) mẫu có chứa 4g nước, hãy xác định CT phân tử muối ngậm trên.

  4.cho 32,4g kim loại . AL tác dụng với 21,504 lít O2 (đktc)

  a) chất nào dư sau phản ứng ? khối lượng chất còn dư là bao nhiêu (g)

  b) cho toàn bộ lượng kim loại AL ở trên vào dung dịch axit HCL sau phản ứng sảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu lít H2 (đktc)

  GIÚP MÌNH GIẢI VỚI !!!!!

  CẢM ƠN NHIỀU *CẦN GẤP LẮM Ạ*

 

YOMEDIA