Tính thể tích CO cần dùng để điền chế 35g Fe từ Fe2O3?

bởi Nguyễn Hoài Thương 27/05/2019

Người ta dùng khí hiđro hoặc khí CO sắt III oxit thành sắt để điều chế 35g sắt. Tính thể tích khí hiđro (H2) và thể tích CO ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu trả lời (1)

 • nFe = 0,625 (mol)

  Khi dùng khí CO :

  \(3CO\left(0,9375\right)+Fe_2O_3-t^0->3CO_2\left(0,9375\right)+2Fe\left(0,625\right)\)

  \(V_{CO}=0,9375.22,4=21\left(l\right)\)

  Khi dùng H2 :

  \(3H_2\left(0,9375\right)+Fe_2O_3-t^0->3H_2O+2Fe\left(0,625\right)\)

  \(V_{H_2}=0,9375.22,4=21\left(l\right)\)

  bởi Trần Đạt 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan