ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong X và tỉ khối của X đối với khí hiđro?

một bình kín chứa hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 khi phân tích thấy có 2.04g cacbon va 2.464l oxi (đktc).tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong X và tỉ khối của X đối với khí hiđro?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số mol của CO và CO2 lần lược là x, y

  \(n_C=x+y=\frac{2,04}{12}=0,17\)

  \(n_O=x+2y=2.\frac{2,464}{22,4}=0,22\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{\begin{matrix}x+y=0,17\\x+2y=0,22\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=0,12\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\%CO=\frac{0,12}{0,12+0,05}.100\%=70,59\%\)

  \(\Rightarrow\%CO_2=100\%-70,59\%=29,41\%\)

  \(\Rightarrow M_X=\frac{28.0,12+44.0,05}{0,12+0,05}=\frac{556}{17}\)

  \(\Rightarrow\) d(X/H2) = \(\frac{556}{17.2}=16,35\)

    bởi Phượng Nguyễn 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1