Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

bởi Sam sung 21/09/2018

1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2
2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2
3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

Câu này dễ ai làm nhanh có thưởng .

Câu trả lời (1)

 • 1. Ta có: nSO2 = \(\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  => mSO2 = 0,1 x 64 = 6,4 (gam)

  nO2 = \(\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  => mO2 = 0,15 x 32 = 4,8 (gam)

  => Khối lượng hỗn hợp:mhỗn hợp=mO2 + mSO2 = 6,4 + 4,8 = 11,2g

  2. Ta có: nCO2 = \(\frac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\)

  nO2 = \(\frac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

  => Vhỗn hợp(đktc) = ( 0,1 + 0,1 ) x 22,4 = 4,48 (l)

  3. Số mol H2O: nH2O = \(\frac{3.10^{23}}{6.10^{23}}=0,5\left(mol\right)\)

  bởi Thị Nguyệt Đinh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan