AMBIENT

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế 48g khí oxi?

bởi Lê Minh Hải 19/05/2019

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Phương trình phản ứng hóa học :

  2KClO3 -> 2KCl + 3O2

  2mol 3mol

  a. Số mol oxi tạo thành : \(n_{O_2}=\dfrac{48}{32}=1,5\left(mol\right)\)

  Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

  \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=\dfrac{2}{3}.1,5=1\left(mol\right)\)

  Khối lượng kali clorat cần thiết là :

  \(m_{KClO_3}=n.M=1.\left(39+35,5+48\right)=122,5\left(g\right)\)

  b) Số mol khí oxi tạo thành : \(n_{O_2}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\left(mol\right)\)

  Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

  \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=\dfrac{2}{3}.2\approx1,333\left(mol\right)\)

  Khối lượng kali clorat cần thiết là :

  \(m_{KClO_3}=n.M=1,333.\left(39+35,5+48\right)=163,3\left(g\right)\)

  bởi Trường Xuân 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>