AMBIENT

Tính mCaCO3 đã dùng để tác dụng với dung dịch HCl?

bởi can chu 25/05/2019

Lấy một lượng CaCO3 chứa 20% tạp chất tác dụng với HCl dư, toàn bộ lượng CO2 thu được cho tác dụng với 100ml dung dịch Ca(OH)2 thu được 1g kết tủa. Tính lượng CaCO3 đã dùng.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  x.................2x..........x...........x............x

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3\(\uparrow\) + H2O (2)

  x.............x....................x...............x

  => x = nCaCO3 (2) =\(\dfrac{1}{100}\) = 0,01 ( mol )

  => mCaCO3 = 0,01 . 100 = 1 ( gam )

  => mCaCO3 cần dùng = 1 . 80% = 0,8 ( gam )

  bởi Nguyễn Hồng 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>