ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m mỗi chất trong hỗn hợp biết hòa tan 8,8g Mg và MgO bằng HCl 14,6% thu được 28,5g muối?

Hòa tan hoàn toàn 8,8g Mg và MgO Bằng 1 lượng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau fản ứng thu đc

28,5g muối khang.
a) Thành fần khối lượng mỗi chất tronghomn hợp ban đầu
b) Tính khối lượng dung dịch HCl
c) Tính C% muối trong dung dịch sau fản ứng
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số mol Mg là x, số mol MgO là y
  24x + 40y = 8.8 (tổng khối lượng 2 chất)
  Mg + 2HCl ==> MgCl2 + H2

  MgO + 2HCl ==> MgCl2 + H2O

  Số mol MgCl2 thu được là 28.5 / 95 = 0.3
  Vậy x + y = 0.3
  Có hệ phương trình:
  x + y = 0.3
  24x + 40y = 8.8
  Giải phương trình được x = 0.2, y = 0.1
  Khối lượng Mg = 0.2 x 24 = 4.8 g tương đương 4.8/8.8 x 100% = 54.5%
  Khối lượng MgO = 0.1 x 40 = 4.0 g tương đương 4.0/8.8 x 100% = 45.5%
  Số mol HCl = 2 x 0.2 + 2 x 0.1 = 0.6 mol
  Khối lượng HCl = 0.6 x 36.5 = 21.9g
  Khối lượng dung dịch HCl đã dùng = 21.9/14.6% = 150g
  Tổng khối lượng các chất tham gia = 150 + 8.8 = 158.8g
  C% MgCl2 = 28.5/158.8 x 100% = 17.9%

    bởi Nguyen Lynn 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1