Tính m biết đốt cháy m gam X thu được 2,2g CO2 và 1,8g H2O với lượng oxi cần dùng là 3,2g?

bởi Nguyễn Trà Giang 24/05/2019

Đốt cháy m gam hợp chất X thì thu được 2,2 gam CO2 và 1,8 gam H2O với lượng oxi cần dùng là 3,2 gam.

a) Tính m.

b)Khi đốt cháy 1,6 gam chất X thì thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O?

Câu trả lời (1)

 • a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  mX+mCO2=mH2O+mCO2

  =>mX=2,2+1,8-3,2=0,8(g)

  b)nCO2=2,2/44=0,05(mol)=>nC=0,05(mol),nO=0,1(mol)

  nH2O=1,8/18=0,1(mol)=>nH2=0,2(mol),nO=0,1(mol)

  nO2=3,2/32=0,1(mol)=>nO=0,2(mol)

  Ta có: nO trog s/phẩm=0,1+0,1=0,2 (=nO p/ứ)

  =>Trog X k có O

  Gọi CT: CxHy

  x:y=0,05:0,2=1:4

  =>CT: CH4

  =>nCH4=1,6/16=0,1(mol)

  CH4+2O2--->CO2+2H2O

  0,1_________0,1___0,2

  =>mCO2=0,1.44=4,4(g)

  mH2O=0,2.18=3,6(g)

  bởi Nguyễn Hạnh 24/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan