Tính lượng khí H2 sinh ra

bởi Thùy Trang 22/07/2019

Cho kim loai Fe tac dung vua du voi 100 ml dung dich H2SO4 1M.

a,Viet phuong trinh phan ung hoa hoc xay ra

b,Tinh luong khi H2 sinh ra(dktc)

c,Tinh nong do dung dich sau phan ung

Câu trả lời (1)

 • Đổi 100 ml = 0,1l .

  nH2= 0,1.1 = 0,1 (mol)

  PTHH : Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2 .

  mol 0,1 \(\rightarrow\) 0,1

  \(\rightarrow\) VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 ( l )

  \(\rightarrow\) nFe = 0,1 (mol) \(\rightarrow\) mFe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)

  \(\rightarrow\) nFeSO4 = 0,1 (mol)

  \(\rightarrow\) m FeSO4 = 0,1 . 152 = 15,2 (g)

  \(\rightarrow\) C % = \(\dfrac{5,6.100}{15,2}\) \(\approx\) 36,84 (%)

  bởi Hoàng Ngọc 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan