ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % kim loại biết hòa tan 5,5g hỗn hợp Al và Fe bằng HCl 14,6% thu được 4,48 lít H2?

hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng HCl 14,6%(D=1,08g/ml) thu được 4,48 lít H2(đktc)

a)tính % khối lượng mỗi kim loại

b)tính thể tích HCl tối thiểu cần dùng

c)tính C% các muối có trong dung dịch sau phản ứng
Giúp mình nha!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(a)\)Hỗn hợp \(\left\{{}\begin{matrix}Al:a\left(mol\right)\\Fe:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow27a+56b=5,5\left(I\right)\)

  \(2Al\left(a\right)+6HCl\left(3a\right)\rightarrow2AlCl_3\left(a\right)+3H_2\left(1,5a\right)\)

  \(Fe\left(b\right)+2HCl\left(2b\right)\rightarrow FeCl_2\left(b\right)+H_2\left(b\right)\)

  \(\sum n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow1,5a+b=0,2\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => % khối lượng mỗi kim loại

  \(b)\)tính thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần dùng

  Ta có: \(\sum n_{HCl}=3a+2b=3.0,1+2.0,05=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=14,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{14,6.100}{14,6}=100\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{100}{1,08}=92,59\left(ml\right)\)

  \(c)\)

  \(m dd sau = 5,5+100-0,2.2=105,1(g)\)

  Dung dịch sau: \(\left\{{}\begin{matrix}AlCl_3:0,1\left(mol\right)\\FeCl_2:0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => C% mỗi muối

    bởi Nguyễn Thành Đạt 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1