Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

bởi Lê Nhi 23/07/2019

Bài tập : Để hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%

a) Viết PTPƯ

b) Tính m?

c) Tính thể tích khí thu được (ở đktc)

d) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

Giải giùm mình nhen ,thanks trước

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Zn + 2HCl---> ZnCl2 + H2

  1..........2.....................1.............1

  mHCl=(C%.mdd):100

  =(50.7,3):100

  =3,65 gam

  => nHCl= 3,65:36,5

  =0,1 mol

  Theo PTPƯ:

  nZn=nZnCl2=nH2=1/2.nHCl=0,1:2=0,05 mol

  b) m = mZn= 0,05.65 = 3,25 gam

  c) VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lit

  d) mZnCl2 = 0,05.136= 6,8 gam

  bởi Kiều Nhi 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan