Tính % khối lượng mỗi oxit CuO và Fe2O3

bởi Thuy Kim 01/04/2019

Khử hoàn toàn hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro nung nóng.Sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại.Ngâm hỗn hợp này vào dung dịch  HCl dư thấy có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra.

a) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

b) Tính thể tích khí Hidro để thực hiện p/ư khử trên

Câu trả lời (1)

 •  

  gọi n cuo = a (mol)

  n fe2o3 = b (mol)

  PTHH     Cuo + h2 ---> cu + h2o

  mol           a          a         a

  PTHH    Fe2O3 + 3H2 ----> 2Fe + 3H2O

  mol         b               3b            2b

  Ta có 64a + 112b = 12 (1)

  nh2 (đktc) = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

  PTHH : Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2

  mol        2b                                  2b

  => 2b = 0,1 (mol) (2)

  Từ (1) và (2) => a = 0,1 (mol) và b = 0,2 (mol)

  m hỗn hợp oxit = 0,1 . 80 + 0,2 . 160 = 8 + 32 = 40 (g)

  %CuO = 8 . 100 : 40 = 20%

  %Fe2O3 = 100 - 20 = 80 %

  b) Vh2 (đktc) = (0,1 + 3.0,2) . 22,4 = 15,68 (g)

  bởi Ngoác Kế 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan