ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng mỗi chất sau phản ứng hi nưng KMnO4?

Ai Júp Dùm Cái Ạ Cần Gấp!!!

Nung m gam thuốc tím chứa 10%về khối lượng tạp chất (ko phản ứng) thu đc 10.08 lit khí và hỗn hợp chất rắn X sau phản ứng.

Tính % khối lượng mỗi chất trong X

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nO2=10,08/22,4=0,45(mol)

  2KMnO4--t*->K2MnO4+MnO2+O2

  0,9____________0,45_____0,45__0,45

  mKMnO4=0,9.158=142,2(g)

  =>m tạp chất=142,2.10/90=15,8(g)

  mK2MnO4=0,45.197=88,65(g)

  mMnO2=0,45.87=39,15(g)

  =>mX=39,15+88,65+15,8=143,6(g)

  =>%m tạp chất=15,8/143,6.100%=11%

  %mK2MnO4=88,65/143,6.100%=61,7%

  =>%mMnO2=100%-61,7%-11%=27,3%

    bởi Lê Quỳnh Nhung 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1