Tính khối lượng của mỗi chất rắn có trong hỗn hợp Cu và Fe

bởi Mai Trang 01/04/2019

Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí    H2 thoát ra ở đktc  . Tính khối lượng của mỗi chất rắn  có trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 1,68/22,4 = 0,075 mol

  Fe (0,075) + 2HCl ------> FeCl2 + H2 (0,075)

  -Theo PTHH: nFe = 0,075 mol

  => mFe= 0,075 . 56 = 4,2 gam

  => mCu = 8 - 4,2 = 3,8 gam

  bởi vũ thị thu huyền 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan