Tính khối lượng bazơ thu được

bởi Tran Chau 23/07/2019

Giúp em với ạ!

Cho dd axit clohidric tác dụng hết với 5,4g nhôm. Sau phản ứng, thu được 3,36x10^3ml khí hidro (đktc)
a) Lập pthh.
b)Tính khối lượng từng chất trong thành phần sản phẩm thu được.
c)Số mol hidro trên chính là số mol hiđro điều chế được khi cho một lượng natri tác dụng hết với nước. Tính khối lượng bazơ thu được.

Câu trả lời (1)

 • a) 2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 (1)

  b) VH2 = 3,36 . 103 (ml) = 3,36(l)

  => nH2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

  Theo PT(1) => nAl(pứ) = 2/3 . nH2 = 2/3 . 0,15 = 0,1(mol)

  => mAl(pứ) = 0,1 . 27 = 2,7(g)

  mà mAl(ĐB) = 5,4(g)

  => Sau pứ : Al dư , HCl hết

  => Sản phẩm thu được gồm \(\left\{{}\begin{matrix}Al\left(dư\right)\\H_2\\AlCl_3\end{matrix}\right.\)

  => mAl(dư) = 5,4 - 2,7 = 2,7(g)

  Theo PT (1)=> nAlCl3 = 2/3 . nH2 = 2/3 . 0,15 = 0,1(mol)

  => mAlCl3 = 0,1 . 133,5 = 13,35(g)

  mH2 = 0,15 . 2 = 0,3(g)

  c) 2Na+ 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2 ( 2)

  Theo PT(2) => nNaOH = 2 . nH2 = 2 . 0,15 = 0,3(mol)

  => mNaOH = 0,3 . 40 =12(g) = mbazơ thu được

  bởi Hoàng Ngọc 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan