AMBIENT

Tính hiệu suất phản ứng biết nhiệt phân 31,6g KMnO4 thu được 29,04g chất rắn?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 25/05/2019

Nhiệt phân 31,6 gam KMnO4 thu được 29,04 gam chất rắn X

a) tính hiệu suất phản ứng

b) tính % khối lượng các chất trong X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)

  PTHH :

  2KMnO4 -----> K2MnO4 + MnO2 + O2

  x...........................x/2...............x/2............x/2

  Gọi x là số mol KMnO4 phản ứng

  => mK2MnO4 = 98,5x (g)

  mMnO2 = 43,5x (g)

  mKMnO4 (dư) = 31,6 - 158x (g)

  => mCR (sau) = 98,5x + 43,5x + 31,6 - 158x

  => 29,04 = -16x + 31,6

  => 2,56 = 16x

  => 0,16 = x (mol)

  Theo đề bài :

  mKMnO4 = 31,6 (g)

  => nKMnO4 = 31,6 : 158 = 0,2 (mol)

  => H% = 0,16 : 0,2 . 100% = 80 %

  b)

  Ta có :

  mKMnO4 (dư) = 31,6 - 0,16 . 158 = 6,32 (g)

  => %mKMnO4 (dư) (trong X) = 6,32 : 29,04 . 100% = 21,76 (%)

  mK2MnO4 = 98,5x = 15,76 (g)

  => %mK2MnO4 (trong X) = 15,76 : 29,04 . 100% = 54,27 (%)

  => %mMnO2 (trong X) = 100% - 21,76% - 54,27% = 23,97 (%)

  bởi Nguyễn ngọc minh Minh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>