AMBIENT

Tính hiệu suất của phản ứng đun nóng KMnO4?

bởi Tran Chau 21/05/2019

Đun nóng 15,8 g kali pemanganat KMnO4 trong ống nghiệm để điều chế khí oxi. Biết rằng, chất còn lại trong ống nghiệm có khối lượng 12,6 g; khối lượng khí oxi thu được là 2,8 g. Tính hiệu suất của phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{KMnO_4}=\dfrac{15,8}{158}=0,1\left(mol\right)\)

  2KMnO4 \(\underrightarrow{t^o}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

  de: 0,1 \(\rightarrow\) 0,05 \(\rightarrow\) 0,05

  \(m_{K_2MnO_4\left(lt\right)}=0,05.197=9,85g\)

  \(m_{MnO_2}=0,05.87=4,35g\)

  \(m_{lt}=4,35+9,85=14,2g\)

  \(H=\dfrac{12,6}{14,2}.100\%\approx88,73\%\)

  bởi Nguyễn Khoa 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>