AMBIENT

Tính H% phản ứng biết X (N2, H2) tỉ khối so với H2 là 3,4 sau phản ứng thu được dX/H2 = 4?

bởi Nguyễn Minh Minh 20/05/2019

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,4 .Sau khi tiến hành phản ứng thu được có dy/H2=4 .Tính H=?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Lập sơ đồ đường chéo

  \(\left\{{}\begin{matrix}N_2\\H_2\end{matrix}\right.\) MX = 6,8 \(\dfrac{6,8-2}{28-6,8}\)= \(\dfrac{4,8}{21,2}\)=\(\dfrac{12}{53}\)

  Đặt N2 12 (mol), H2 53 (mol)

  Phương trình phản ứng

  N2 + 3H2 -> 2NH3

  Ban đầu 12 53 0

  Phản ứng x 3x 2x

  Cân bằng 12-x 53-3x 2x

  MY=8=\(\dfrac{\left(12-x\right).28+\left(53-3x\right)2+2x.17}{65-2x}\)

  => x=4,875 (mol)

  => nH2 > 3nN2 => Tính hiệu suất theo N2

  H= \(\dfrac{4,875}{12}\) = 0,40625

  H%= \(\dfrac{4,875}{12}\) x 100% = 40,625%

  bởi tran nguyen dung 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>