Thực hiện các chuyển hóa sau S + O2

bởi Việt Long 31/03/2019

Thực hiện các chuyển hóa sau 
a) Cu \(\rightarrow\) CuO \(\rightarrow\)Cu

               \(\downarrow\) 
b) Fe - Fe3O4 - Fe - FeCl2
c) KClO3 - O2 - H2O - H2 - Fe
d) KMnO4 - O2 - SO2 - SO3 - H2SO4
e) KNO3 - O2 - P2O5 - H3PO4 - Ca3(PO4)2
f) H2O - O2 - CaO - Ca(OH)2 - CaCO3

Câu trả lời (1)

 • Câu d :
   

  KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  S + O2 --> SO2

  SO2 + O2 -> SO3 ( xúc tác V2O5)

  SO3 + H2O -> H2SO4

   

  bởi Quốcc Bảoo 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan