AMBIENT

Thế nào là thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn?

bởi Lê Minh Trí 18/05/2019

Thế nào là thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ở điều kiện tiêu chuẩn (0ºC, 1atm), 1mol bằng 22, 4 lít
  Vì theo phương trình trang thái: pV = nRT
  p là áp suất
  V là thể tích
  n là số mol
  R là hằng số khí
  T là nhiệt độ kelvin
  trong đó R là hằng số khí = 8.314472 [m3·Pa·K-1·mol-1] = 0,0821
  T ở 0ºC = 273º
  => V = (1*0,0821*273):1 = 22,4 lít

  Chúc bạn học tốt!

  bởi Manh Mai Mong Manh 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>