YOMEDIA
IN_IMAGE

Tại sao nguyên tử lại trung hòa về điện?

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:

a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron

.c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.

3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

a. 3 b. 4 c. 5 d. 2

4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:

a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.

c. Số nơtron trong hạt nhân d. Cả a, b , c đều sai.

5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?

a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.

6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

a. Số lượng nguyên tử trong phân tử. b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.

c. Hình dạng của phân tử.

7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:

a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.

8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;

a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2. d/ Cl2, Zn, Mg.

9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :

a/ Mg2O3 b/ Mg2O c/ MgO2 d/ MgO

10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:Từ CTHH của K2CO3 cho biết: Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên.

Hợp chất trên có PTK là 138

Hợp chất trên có PTK là 67

B/- TỰ LUẬN : Câu 1: Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO2, Fe2O3, NH3

Câu2: Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :

a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO4 (II) c. Mg và nhóm OH ( I )

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Tuwk luận

  1.

  Cu hóa trị II

  Si hóa trị 4

  Fe hóa trị 4

  N hóa trị 3

    bởi Nguyễn Văn Sơn 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON