Tại sao nguyên tử lại trung hòa về điện?

bởi bach dang 20/05/2019

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:

a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron

.c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.

3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

a. 3 b. 4 c. 5 d. 2

4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:

a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.

c. Số nơtron trong hạt nhân d. Cả a, b , c đều sai.

5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?

a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.

6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

a. Số lượng nguyên tử trong phân tử. b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.

c. Hình dạng của phân tử.

7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:

a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.

8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;

a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2. d/ Cl2, Zn, Mg.

9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :

a/ Mg2O3 b/ Mg2O c/ MgO2 d/ MgO

10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:Từ CTHH của K2CO3 cho biết: Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên.

Hợp chất trên có PTK là 138

Hợp chất trên có PTK là 67

B/- TỰ LUẬN : Câu 1: Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO2, Fe2O3, NH3

Câu2: Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :

a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO4 (II) c. Mg và nhóm OH ( I )

Câu trả lời (1)

 • Tuwk luận

  1.

  Cu hóa trị II

  Si hóa trị 4

  Fe hóa trị 4

  N hóa trị 3

  bởi Nguyễn Văn Sơn 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hong Van

  Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C

  a) Tính nguyên tử khối A và B

  b) Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hoá học đó?

  c) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?

 • Hong Van

  Từ hóa trị của X trong H2X và hóa trị của Y trong Y2O3. hãy lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi X và Y

 • Nguyễn Trung Thành

  Biết S có hóa trị VI . hãy chọn CTHH phù hợp với quy tắc hóa trị sau :

  a) S2O2

  b) S2O3

  c) SO2

  d) SO3

 • Xuan Xuan

  hãy tính hóa trị của N trong trường hợp sau: Gồm 3/17 khối lượng là H và 14/17 phần khối lượng là N (trong phân tử có 1N)

 • Dương Minh Tuấn

  1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxi sắt. Xác định công thức phân tử của oxi sắt

  2. Cho dòng khí H2 đi qua 24 g hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 đun nóng. Tính KL Fe và Cu sau pư. Biết mFe3o4 : m CuO = 3 : 1

  Biết pư xảy ra theo sơ đồ

  FexOy (r) + HCl (r) ----> Fe (r) + H2O (k)

  CuO (r) + H2 (k) ----> Cu (r) + H2O (h)

 • Lê Chí Thiện

  Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi . Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có 3 phần khối lượng oxi.

  a) Viết CTHH và tính PTK của hợp chất

  b) Xác định hóa trị Sắt trg hợp chất

 • Mai Đào

  Đề bài: Hoàn thành bảng sau: Gọi tên hợp chất? Phân loại hợp chất vô cơ? Xác định phân tử khối? Hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố

  Kí hiệu hợp chất: HCI

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H2SO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: HNO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H3PO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: NaOH

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: KOH

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ca ( OH )2

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ba(OH)2

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Các bác giúp e vs, hứa sẽ tick, e cảm ơn nhiều ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Mai Trang

  TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:
  A. C B. NO2 C. Ca D. N2
  Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.
  A. H2 B. 2H C. 2H2 D. 4H
  Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
  A. HNO3 B. H3NO C. H2NO D. HN3O
  Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H: XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là:
  A. X2Y3 B. XY C. X3Y2 D. X2Y
  Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.
  A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên
  B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
  C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.
  D. Cả a, b, c dều đúng
  Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có sỐ p = 7 nên số lớp e và số e
  A. 5,2 B. 3,4 C. 2,5 D. 2,4

 • Trần Phương Khanh

  thầy cô giáo giúp em bài này nha

  bài 2 lập công thức hóa học được tạo bởi các nguyên tố sau

  a) Al và Cl

  b)Fe(III) va SO4

  c)P(V) va O

  d) Ca va PO4

  e)Ba va OH

  f)H va NO3

 • minh dương

  Để hòa tan hoàn toàn 10,7g hỗn hợp A gồm Al và Oxi của kim loại hóa trị 2 cần 3,5l dung dịch Hcl 0,2M.Xác định tên kim loại