YOMEDIA

Nguyên tố nào có nhiều trong vỏ trái đất?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 20/05/2019

10. Trong vỏ Trái Đất có \(2,5\%\) kali và \(3,4\%\) canxi (về khối lượng). Hỏi hai nguyên tố kali và canxi, nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái Đất.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  %mK = 2,5%

  %mCa = 3,4%

  Mà MK = 39 đvC

  MCa = 40 đcV

  Tỉ lệ số nguyên tử K : tỉ lệ số nguyên tử Ca = \(\dfrac{\%m_K}{M_K}:\dfrac{\%m_{Ca}}{M_{Ca}}=\dfrac{2,5}{39}:\dfrac{3,4}{40}=0,06:0,09\)

  Vì 0,09> 0,06

  \(\Rightarrow\) Số nguyên tử của Ca trong vỏ Trái đất nhiều hơn K

  bởi Ngọc Bích 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>