AMBIENT

Nêu phương pháp phân biệt CaO, P2O5, MgO và Na2SO4?

bởi Nguyễn Thanh Trà 17/05/2019

Có các chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4.

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Lấy ở mỗi chất một ít làm mẫu thử

  Hòa các mẫu thử vào \(H_2O\)

  + Mẫu thử tan là \(CaO,P_2O_5,Na_2SO_4\)

  \(CaO+H_2O--to-->Ca\left(OH\right)_2\)

  \(P_2O_5+3H_2O--to-->2H_3PO_4\)

  +Mẫu thử không tan là MgO

  -Để phân biệt CaO , \(P_2O_5\)\(Na_2SO_4\), ta nhúng một mẩu quỳ tím vào dung dịch sản phẩm

  +Mẫu thử làm quỳ tím đổi thành màu xanh là \(Ca\left(OH\right)_2\) , ta nhận ra CaO

  +Mẫu thử làm quỳ tím đổi thành màu đỏ là \(H_3PO_4\)

  +Mẫu thử không làm quỳ tím đổi mầu là \(Na_2SO_4\)

  bởi Đinh Trung Kiên 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>