Khối lượng mỗi oxit Fe3O4 và ZnO là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Hạ Lan 01/04/2019

1.Khử hoàn toàn 19,7g hh gồm Fe3O4 và ZnO cần dùng vừa đủ 6,72 lít H2 (đktc) thu được hh kim loại. Tính:

a) Khối lượng mỗi oxit trong hh đầu

b) Khối lượng mỗi kim loại thu được

c) Để có lượng H2 trên phải dùng bn gam kim loại Mg và axit H2SO4? Biết lượng axit dùng dư 10%

( chưa làm được phần c TT_TT)

2. Đốt cháy hoàn toàn khí gồm CO và H2 cần dùng 10,08 lít khí O2 và sư pư thu được 2.7g H2O. Hãy tính:

a) TP% mỗi khí trong hh đầu

b) VCO2 thu được

Câu trả lời (1)

 • )Mg+H2SO4→MgSO4+H2

  ....1................1..................1............1(mol)

  0,3................0,3................0,3.........0,3(mol)

  mMg:0,3.24=7,2(g)

  mH2SO4:0,3.98+0,3.98.10%=32.34(g)

  bởi Nguyen Thi Lan Anh 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan