Dãy chất nào chỉ toàn gồm muối?

bởi Lương Thùy Linh 12/04/2019

Dãy chất nào chỉ toàn gồm muối?

A.MgCl_{2},Na_{2}SO_{4},KNO_{3}

B.Na_{2}CO_{3},H_{2}SO_{4},Ba(OH)_{2}

C.CaSO_{4}HCl,MgCO_{3}

D.H_{2}O,Na_{3}PO_{4},KOH

Làm ơn giúp mk với!Mk đag cần gấp!

Câu trả lời (10)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan