Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu gam?

bởi Nguyễn Thị Lưu 31/03/2019

1.Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với hiđro bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: 
A. 16,5 gam.
B. 14,3 gam.
C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. 
 

Câu trả lời (1)

 • M tb hh = 27,5 => hỗn hợp có NH3 , vì hh X có 2 chất HC pư với NaOH tạo khí có 2C => khí còn lại là CH3NH2 => X có CH3COONH4 và HCOOCH3NH3 . Pư : 
  CH3COONH4 + NaOH ---------> CH3COONa + NH3 + H2O 
  a a a 
  HCOOCH3NH3 + NaOH -------> HCOONa + CH3NH2 + H2O 
  b b b 
  ta có n hh = a + b = 0,2 mol 
  m hh = Mtb.n = 5,5 = 17a + 31b 
  từ hệ => a = 0,05 , b = 0,15 mol => m muối khan = 0,05.82 + 0,15 . 68 = 14,3g => B 
   

  bởi Lê Duy Ánh Dương 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan