Fe(SO4)3+S+H2O?

-->

Cân bằng PTHH FexOy+ H2SO4--->Fe(SO4)3+S+H2O?

bởi Bo bo 25/04/2019

Cân bằng các phương trình sau

1/ FexOy+ H2SO4------>Fe(SO4)3+S+H2O

2/ CxHyOz+O2------>CO2+H2O

3/CxHy+O2------>CO2+H2O

Câu trả lời (1)

  • 2, \(2C_xH_yO_z+\dfrac{4x+y-2z}{2}O_2\rightarrow2zCO_2+yH_2O\)

    3, \(2C_xH_y+\dfrac{4x+y}{2}O_2\rightarrow2xCO_2+yH_2O\)

    bởi bùi thị huyên 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan