Cân bằng pthh BaO + HNO3

bởi Sasu ka 21/09/2018

Câu trả lời (1)

 • a) \(2Fe\left(OH\right)3+3H2SO4->Fe2\left(SO4\right)3+6H2O\)

  Tir lệ : số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử H2SO4 : số phân tử Fe2(SO4)3 : số phân tử H2O = 2 : 3 : 1 : 6

  Các câu còn lại e cứ làm tương tự như trên , chị sẽ cân bằng hết các PTHH rồi òn lại e tự viết tỉ lệ nha !

  b) \(3Ba+2H3PO4->Ba3\left(PO4\right)2+3H2\uparrow\)

  \(c,2Al+2H3PO4->2AlPO4+3H2\uparrow\)

  d) \(6K+2H3PO4->2K3PO4+3H2\uparrow\)

  e) \(BaO+2HNO3->Ba\left(NO3\right)2+H2O\)

  F) \(Zn+2HCl->ZnCl2+H2\uparrow\)

  g) \(4Fe+3O2-^{t0}->2Fe2O3\)

  h) \(4Na+O2-^{t0}->2Na2O\)

  i) \(NaAlO2+CO2+2H2O->NaHCO3+Al\left(OH\right)3\downarrow\)

  j) \(2AlCl3+3Ba\left(OH\right)2->2Al\left(OH\right)3\downarrow+3BaCl2\)

  bởi Lê Văn Nam 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan