YOMEDIA

NaAlO2 + H2O?

-->

Cân bằng PTHH Al(OH3) + NaOH ---> NaAlO2 + H2O?

bởi Nguyễn Thị An 26/04/2019

**Cân bằng PTHH sau:

1.Al(OH3) + NaOH ---> NaAlO2 + H2O

2. KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

3. Al + HNO3 ---> Al (NO3)3 + NO2 + H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • 1.Al(OH)3 + NaOH ---> NaAlO2 + 2H2O

    2. 2KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

    3. Al + 6HNO3 ---> Al (NO3)3 + 3NO2 +3 H2O

    bởi phan thị loan loan 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA