CuO?

-->

cân bằng phương trình phản ứng Cu + O2 ---> CuO?

bởi Lê Tường Vy 19/04/2019

Câu 1:hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau :

1/ Cu + O2 --t-> CuO

2/ Al + CuCl2 -----> AlCl3 + Cu

3/ Na3SO4 + Ba(NO3)2 ----> BaSO4 + NaNO3

4/ Fe2O3 + Co --t--> Fe + CO2

5/ FeO + H2SO4 đặc nóng --t--> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu trả lời (1)

 • 1/2 Cu + O2 --t-> 2CuO

  2/ 2Al + 3CuCl2 -----> 2AlCl3 + 3Cu

  3/ Na2SO4 + Ba(NO3)2 ----> BaSO4 + 2NaNO3

  4/ Fe2O3 + 3CO --t--> 2Fe + 3CO2

  5/ 2FeO + 4H2SO4 đặc nóng --t--> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  bởi Hồng Phúc 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan