AMBIENT

HNO3?

-->

Cân bằng phương trình NO2+ O2+ H2O ----> HNO3?

bởi Dương Quá 26/04/2019

CÂN BẰNG CÁC PTHH SAU:

1)NO2+O2+H2O----->HNO3

2)FeS+HCl------->FeCl2+H2S

3)Fe3O4+H2-------->Fe+H2O

4)Al+NaOH+H2O------->NaAlO2+H2

5)Fe(OH)3-------->Fe2O3+H2O

6)Fe(OH)2+O2+H2O--------->Fe(OH)3

7)FexOY+C-------->Fe+CO

HELP ME!!!!!khocroioho

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1) 4NO2 + O2 + 2H2O ----> 4HNO3

  2) FeS + 2HCl ----> FeCl2+ H2S

  3) Fe3O4 + 4H2 ----> 3Fe + 4H2O

  4) 2Al + 2NaOH + 2H2O ----> 2NaAlO2 + 3H2

  5) 2Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + 3H2O

  6) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ----> 4Fe(OH)3

  7) FexOy + yC ----> xFe + yCO (Bài này dùng x, y làm hệ số)

  Câu nào sai thì rep để mình sửa lại nhé :DD

  bởi Hoàng Anh Thư 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>