-->

Cân bằng phương trình NaHCO3 + NaOH --->

bởi can tu 17/04/2019

Viết các phương trình sau(Có phương trình không phản ứng) :

1) NaHCO3+NAOH->

1)Ca(OH)2+NAHCO3->

3)(NH4)2SO4+KOH->

4)NH4NO3+Ca(OH)2->

5)Al2(SO4)3+NaOH->

6)KOH+SnCO4->

7)Ba(OH)2+Fe2(SO4)3->

8)Na3PO4+LiOH->

9)CuCl2+KOH->

10) MnSO4+KOH->

Câu trả lời (1)

 • 1) NaHCO3+NaOH --> H2O + Na2CO3

  1)Ca(OH)2+NAHCO3-> CaCO3 + 2H2O + Na2CO3 .

  3, (NH4)2SO4+ 2KOH-> 2H2O + 2NH3 + K2SO4

  4) 2NH4NO3+Ca(OH)2-> Ca(NO3)2 +2H2O + 2NH3

  5)Al2(SO4)3+ 6NaOH-> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

  6)KOH+SnCO4-> (Không xảy ra )

  7)3Ba(OH)2+Fe2(SO4)3-> 3BaSO4 + 2Fe(OH)3

  8)Na3PO4+LiOH-> (không xảy ra )

  9)CuCl2+2KOH-> Cu(OH)2 + 2KCl

  10) MnSO4+2KOH-> Mn(OH)2 + K2SO4

  P/s : câu 4 ,8 tra google

  bởi Trần Quân 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan