AMBIENT

CO2 + H2O?

-->

Cân bằng phương trình CxHyOz + O2 ---> CO2 + H2O?

bởi Sam sung 23/04/2019

Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( với x, y, a, b, n....là các chỉ số của nguyên tố)

1. FexOy + HCl -----> FeCl 2y/x + H2O

2. CxHyOz + O2 -----> CO2 + H2O

3. CnH 2n+2 + O2 ----> CO2 + H2O

4. FeaOb + CO -----> Fe + CO2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.FexOy+2yHCl->xFeCl\(\dfrac{2y}{x}\)+yH2O.

  2.4CxHyOz+(4x+y-2z)O2->4xCO2+2yH2O.

  3.2CnH2n+2+(3n+1)O2->2nCO2+(2n+2)H2O

  4.FeaOb+CO->aFe+bCO2.

  bởi Nguyễn Quốc Thái 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>