AMBIENT

Hỏi đáp Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ Đại học

Hỏi đáp Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

  • trần phương

    Nga đang suy nghĩ nên thi đại học khối A hay B. Theo suy nghĩ của mình, Nga thấy xác suất đỗ đại học khối A là 0,5 và xác suất đỗ đại học khối B là 2/3. Nga quyết định dựa trên việc tung một đồng tiền cân đối và đồng chất : nếu xuất hiện mặt sấp thì thi khối A còn không thì B. Giả sử Nga đỗ đại học thì khả năng Nga đỗ khối B là bao nhiêu?

    Theo dõi (1) 1 Trả lời
    Gửi câu trả lời Hủy